Det regnar PFAS

Per- och polyfluorerade alkylföreningar, PFAS, är en grupp långlivade miljögifter som är spridda över hela världen. I en uppmärksammad nyligen publicerad vetenskaplig artikel så visar forskare från Stockholms Universitet att halten i regnvatten är över de nyligen sänkta riktvärdena för vad som anses vara säkert för dricksvatten.

Att de kemikalier som människor producerar sprids i naturen och orsakar skador är ingen nyhet. Ett av de mer kända exemplen är bekämpningsmedlet DDT som  orsakade att örnungarnas äggskal blev så mycket tunnare att färre  ungar överlevde. Detta var upptakten till att man via Stockholmskonventionen på 70-talet förbjöd bland annat DDT varefter antalet örnar runt Östersjön återhämtade sig.

Bild. Andelen örnar med lyckad häckning (levande ungar) i relation till DDT-förbudet. Modifierad från naturvårdsverkets statistik

En av de grupper av kemikalier som forskare är oroade över i dagsläget är Per- och polyfluorerade alkylföreningar, PFAS. Denna grupp består av tusentals olika kemikalier varav de allra flesta är mycket långlivade och inte bryts ner i naturen. De sprids  över världen och kallas ibland för för-alltid-kemikalier.

Bild: Pixabay.

Forskarna har sammanställt studier för olika miljöprover och jämfört med olika riktvärden som finns från olika delar av världen Bland annat så visade de att halten av PFAS-ämnet PFOA är över det amerikanska naturvårdsverket EPA mycket lågt satta hälsoriktvärde för dricksvatten på alla platser. Detta inkluderade länder så som USA, Kina och Sverige men även avlägsna platser så som Antarktis och Tibet. Majoriteten av platserna visade även halter över det hårt satta danska riktvärdet för dricksvatten när man kollar på de fyra mest förekommande PFAS-föreningarna. Allt detta visar på att PFAS-föreningarna är så spridda över världen att regnvattnet kan klassas som ej lämpligt att dricka. Även om vi i Sverige inte dricker rent regnvatten så innebär deras förekomst i regnet att det sprids runtom i naturen.

Bild: Pixabay.

Forskarna är öppna med att man kan ha en annan åsikt än de när de påstår att vi har nått över ett gränsvärde för planeten vad gäller PFAS då halterna i regnet är så höga. Men i slutklämmen säger de att det är viktigt att begränsa vidare spridning av PFAS och att vi människor måste sluta upprepa samma misstag som vi tidigare gjort med långlivade föreningar, så som vi gjorde med DDT. Detta för att vi ska förhindra negativa konsekvenser för natur och människor. Och det är det väl ganska enkelt att hålla med om?

Artikeln kan nås fritt via:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c02765

Text skriven av Stefan Ljunggren, Certifierad yrkes- och miljöhygieniker

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.