Det här med sjuknärvaro

Vår gästbloggare den här veckan heter Gun Johansson. Hon arbetar som epidemiolog  och forskare på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Verkligen ett spännande ämne det här med sjuknärvaro.

Kanske händer det då och då att du går till jobbet trots att du inte känner dig så frisk? När man frågar anställda om detta så svarar många att de ofta eller ganska ofta gör det. Att gå till jobbet trots att man inte är helt frisk ses sällan som ett problem på det sätt som man ser på risken att bli kvar i sjuklighet när man är borta från jobbet.

Några studier visar dock att det även kan vara en hälsorisk att gå till jobbet när man är sjuk.

En brittisk studie fann att bland anställda män som skattade sin hälsa som dålig hade de som inte sjukskrev sig under en tre-årsperiod en högre sannolikhet att drabbas av allvarlig hjärtsjuklighet än de som hade varit sjukskrivna . Andra studier visar att de med som rapporterar att de ofta går till jobbet trots sjukdom löper högre risk att rapportera framtida ohälsa än de som mer sällan gör det.

Forskare Gun Johansson arbetar på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Hon forskare bland annat om sjuknärvaro och det rörliga arbetslivet.
Forskare Gun Johansson arbetar på Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Hon forskare bland annat om sjuknärvaro och det rörliga arbetslivet.

Att gå till jobbet vid sjukdom kan ju dock innebära olika saker beroende på arbetets karaktär. Somliga kan anpassa jobbet till de besvär man har genom att välja bort uppgifter, förkorta arbetsdagen, jobba hemma etc. Andra måste jobba fullt ut om de går till sina jobb då de är sjuka. Det är rimligt att anta att eventuella hälsorisker av att gå till jobbet sjuk är högre om man saknar anpassningsmöjligheter i sitt arbete än om man har sådana.

Oavsett om man har anpassningsmöjligheter eller inte kan anställda gå till jobbet för att de negativa konsekvenserna av att stanna hemma blir för påtagliga. Om frånvaron innebär att arbetskamrater får överta arbetsuppgifterna, att verksamheter som en utflykt på en förskola eller en operation på ett sjukhus får ställas in är det tänkbart att anställda går till jobbet trots att de av hälsoskäl borde ha stannat hemma. Men det kan ju förstås innebära att man sprider smitta till sina arbetskamrater eller andra man möter i jobbet. Om man har symtom som svårigheter att koncentrera sig och arbetar som t.ex. chaufför eller förskolepersonal kan sjuknärvaro riskera andras hälsa och säkerhet.

Forskare Gun Johansson beskriver sjukflexibilitetsmodellen.
Forskare Gun Johansson har i sin forskning fokus på sjukfrånvaro och återgång i arbete ur ett arbetslivs- och arbetsmarknadsperspektiv. Här beskriver sjukflexibilitetsmodellen.

Arbetsuppgifter kan vara olika stimulerande och arbetsgrupper olika stödjande. Om man har arbetsuppgifter man brinner för och arbetskamrater man uppskattar och trivs med kan det göra att människor vid ohälsa hellre än att stanna hemma vill gå till sitt jobb.

Sjuknärvaro är alltså komplext och kan ha olika ursprung beroende på förhållanden i arbetet. Ibland kan det sannolikt utgöra en hälsorisk för individen själv men kanske även för andra. Självklart är det bra att människor som drabbas av ohälsa i möjligaste mån kan vara kvar i arbete i så hög utsträckning som möjligt. Inom forskning får vi dock inte okritiskt ta till oss arbetslinjens retorik.

Fundera gärna hur det är på din arbetsplats.  Upplever du att det är många som är sjuknärvarande? Finns det goda anpassningsmöjligheter i ditt jobb? Du är välkommen att ställa frågor eller att bidra med dina erfarenheter kring detta på bloggen.

Om du är intresserad av att fördjupa dig i ämnet sjuknärvaro så kan du gärna ta del av forskningslitteraturen nedan:

  1. Kivimäki M. et.al. (2005) Working while ill as a risk factor for serious coronary events: the Whitehall II study. American Journal of Public Health vol 95 no 1
  2. Aronsson G. & Gustafsson K. (2005) Sickness presenteeism: prevalence, attendance pressure factors and an outline of a model for research. J of Occup and Environ Med. Vol 47
  3. Gustafsson K & Marklund S. (2011) Consequences of sickness presence and sickness absence on health and work ability: a Swedish prospective cohort study. International J of Occup Med and Environ Health. Vol 24 (2)
  4. Johansson G. (2007) The illness flexibility model and sickness absence. Karolinska Institutet (avhandling) Stockholm.
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.