Arbetsmiljökunskap finns sällan på schemat

Unga är särskilt utsatta för arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Under de senaste fem åren har 25 000 unga i åldern 16 – 24 år skadat sig så allvarligt på jobbet att de blivit sjukskrivna. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag med Jörgen Tholin, docent i pedagogik som på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap […]

Bra site för medicinsk yrkesvägledning

Nyligen lanserades två riktigt bra webbplatser som också är utmärkta exempel på förebyggande arbetsmiljöarbete.  Det handlar om webbplatserna www.jobbafrisk.se och www.jobbafrisknpf.se vars syfte är att hjälpa ungdomar till hälsosamma val av studier och yrken. Trots att en persons studie- och yrkesval har väldigt stor betydelse för hur deras liv och hälsa kommer att se ut […]

Nu startar Riksmaten Ungdom!

Text: Fredrik Nyqvist, Miljövetare och Ingela Helmfrid, Biolog. Denna vecka drar vi igång provtagningen av tusentals ungdomar från hela landet. Det är en del av det stora projektet Riksmaten Ungdom. Vi som besöker skolorna är medarbetare från Livsmedelsverket och Arbets- och miljömedicin. Projektet avser att samla in information om kostvanor och biologiska data för att lära oss om matens betydelse […]