Beredskap för kris

Hur risker uppfattas påverkar tankar, känslor och beteenden. Under de senaste veckorna har världen så som vi känner den förändrats. Att leva i nuet och inte planera har för många bytts ut mot en mentalitet där faror och oväntade händelser är ett möjligt framtidsscenario. Och förberedelser görs för att kunna klara sig på bästa sätt […]

Säkrare vård med bra kamratskap

En ny studie visar att incidenter inom hälso- och sjukvården väcker starka negativa känslor hos vårdpersonalen, vilket kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa.  Studien visar också att lösningen är empatiska kollegor och en stödjande chef.   Emma Nilsing Strid är en av forskarna som intervjuat 34 medarbetare inom hälso- och sjukvården om riskfyllda incidenter, […]