Stor studie om småbarns kostvanor och vad som finns i deras kroppar

Vad äter små barn egentligen? Har de några brister på näringsämnen och hur mycket finns det av mögelgifter och andra oönskade ämnen i deras kroppar? Det hoppas man få svar på i Livsmedelsverkets stora undersökning Riksmaten småbarn, om små barns kostvanor. Vi är glada att presentera Livsmedelsverkets HELENA BJERMO risk- och nyttovärderare som gästbloggar den […]