Vad är det som luktar i bilen?

Text: Jan Andersson, kemist på Arbets- och miljömedicin, Linköping Ofta upplevs lukten i nya bilar som behaglig. Det finns dock personer som inte kan tolerera den höga halten av kemiska ämnen. Forskningsresultat visar att nivåerna av VOC, PBDE och ftalater i nya bilar kan vara mycket höga t.o.m. högre än i inomhusmiljöer. Halterna blir lägre […]

Hormonstörande ämnen kan påverka hjärtvävnad

Den här veckan bloggar vår yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren om spännande forskning som han jobbar med. Välkommen att läsa blogginlägget som handlar om hur hjärtat påverkas av hormonstörande ämnen. I slutet av blogginlägget kan du ta del av vår forskargrupps nya publikation samt övrig litteratur. Vi har nyligen publicerat en studie där vi har undersökt vad […]