Bra site för medicinsk yrkesvägledning

Nyligen lanserades två riktigt bra webbplatser som också är utmärkta exempel på förebyggande arbetsmiljöarbete.  Det handlar om webbplatserna www.jobbafrisk.se och www.jobbafrisknpf.se vars syfte är att hjälpa ungdomar till hälsosamma val av studier och yrken. Trots att en persons studie- och yrkesval har väldigt stor betydelse för hur deras liv och hälsa kommer att se ut […]