Sjuk av musik

Två saxofonister avled i hastigt utvecklad lungsjukdom. Man kunde i efterhand misstänka att det kan ha rört sig om allergi mot mikroorganismer som samlats inne i instrumenten. En trombonist hade haft torrhosta i 15 år. Symtomen förvärrades om han spelade mer än vanligt. I trombonen hittade man olika mikroorganismer. När han sedan började tvätta trombonen […]