Stor studie om småbarns kostvanor och vad som finns i deras kroppar

Vad äter små barn egentligen? Har de några brister på näringsämnen och hur mycket finns det av mögelgifter och andra oönskade ämnen i deras kroppar? Det hoppas man få svar på i Livsmedelsverkets stora undersökning Riksmaten småbarn, om små barns kostvanor. Vi är glada att presentera Livsmedelsverkets HELENA BJERMO risk- och nyttovärderare som gästbloggar den […]

Hallå där…

Anders Jidesjö, lektor, Tema miljöförändring, Linköpings universitet. Varför tycker du att det är så viktigt att inte glömma bort hälsoperspektivet i miljödebatten? Därför att det finns en lucka i miljödebatten där människa och hälsa inte är särskilt framträdande.  Vi måste börja se och förstå helheten, att hur vi bygger och konstruerar våra samhällen får oönskade […]

Dom: PFAS-drabbade kompenseras

Text: Per Leanderson, toxikolog, Arbets- och miljömedicin Tvisten om PFAS i Kallinge är avgjord. En enig tingsrätt gör det kommunala vattenbolaget i Ronneby ansvarigt att kompensera de drabbade vars dricksvatten under många år var förorenat med högflourerande kemikalier, PFAS. Enligt domen är förhöjda halter av PFAS i blodet till följd av förorenat dricksvatten att se […]