Hallå där…

Anders Jidesjö, lektor, Tema miljöförändring, Linköpings universitet. Varför tycker du att det är så viktigt att inte glömma bort hälsoperspektivet i miljödebatten? Därför att det finns en lucka i miljödebatten där människa och hälsa inte är särskilt framträdande.  Vi måste börja se och förstå helheten, att hur vi bygger och konstruerar våra samhällen får oönskade […]

Dom: PFAS-drabbade kompenseras

Text: Per Leanderson, toxikolog, Arbets- och miljömedicin Tvisten om PFAS i Kallinge är avgjord. En enig tingsrätt gör det kommunala vattenbolaget i Ronneby ansvarigt att kompensera de drabbade vars dricksvatten under många år var förorenat med högflourerande kemikalier, PFAS. Enligt domen är förhöjda halter av PFAS i blodet till följd av förorenat dricksvatten att se […]

Hotet från plasten, del 2

Överallt finns plasten och farliga ämnen kan utsöndras från plast i kläder, schampo, smink och andra produkter. Medan forskningen stretar på för att ge mer tydliga svar kring plastens påverkan på människors hälsa och miljö finns det kunskap att ta del av, en liten machete för den som vill slå sig fram i en vardagsdjungel […]