Tips på mikropauser och rörelser

När vi återgår till jobbet efter sommarledigheterna finns goda möjligheter att skapa nya sunda vanor. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att skapa en kultur på jobbet som banar väg för rörelse och återhämtning under arbetsdagen och hela vardagen. Det finns många hälsovinster med att planera så att du får in rörelse och variation under […]