Beredskap för kris

Hur risker uppfattas påverkar tankar, känslor och beteenden. Under de senaste veckorna har världen så som vi känner den förändrats. Att leva i nuet och inte planera har för många bytts ut mot en mentalitet där faror och oväntade händelser är ett möjligt framtidsscenario. Och förberedelser görs för att kunna klara sig på bästa sätt […]