Usel arbetsmiljö på grund av könsnormer

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammar vi hur könsnormer på arbetet kraftigt försvårar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Karin Sjöberg Forssberg visar i sin avhandling att en god arbetsmiljö är en fråga om makt och handlingsutrymme. För några månader sedan skrev jag om hur machokulturen marinerar byggarbetsplatser med en kultur som gör att skyddsåtgärder förlorar effekt eftersom […]