Att disputera på miljögifter

Text: Stefan Ljunggren, yrkeshygieniker på AMM, Linköping Jag heter Stefan Ljunggren och arbetar som exponeringsutredare (yrkeshygieniker) här på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Den 4 november i år tog jag min examen för forskarutbildning, så kallad disputation, vid universitetssjukhuset i Linköping. Jag tänkte berätta lite om vad det innebär och om vad jag gjort. Så […]

Hormonstörande ämnen kan påverka hjärtvävnad

Den här veckan bloggar vår yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren om spännande forskning som han jobbar med. Välkommen att läsa blogginlägget som handlar om hur hjärtat påverkas av hormonstörande ämnen. I slutet av blogginlägget kan du ta del av vår forskargrupps nya publikation samt övrig litteratur. Vi har nyligen publicerat en studie där vi har undersökt vad […]

Arbetsmiljöer som skapar hjärtinfarkt och stroke

Förra veckan presenterades en rapport kring samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, högt blodtryck och stroke.  Du kan läsa mer om detta i rapporten från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Sammanställningen fick stort genomslag i media. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av rapporten. De grupper av individer i samhället […]