Vilka kemiska exponeringar ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom?

I en alldeles ny publikation har den Nordiska expertgruppen för  kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG) gått igenom vad den vetenskapliga litteraturen säger om risker för att få hjärt- och kärlsjukdom till följd av kemisk exponering. Länk till dokumentet i sin helhet finns längre ner. I detta blogginlägg tänkte jag mycket kort sammanfatta som dokumentet beskriver. […]

Att disputera på miljögifter

Text: Stefan Ljunggren, yrkeshygieniker på AMM, Linköping Jag heter Stefan Ljunggren och arbetar som exponeringsutredare (yrkeshygieniker) här på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Den 4 november i år tog jag min examen för forskarutbildning, så kallad disputation, vid universitetssjukhuset i Linköping. Jag tänkte berätta lite om vad det innebär och om vad jag gjort. Så […]

Hormonstörande ämnen kan påverka hjärtvävnad

Den här veckan bloggar vår yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren om spännande forskning som han jobbar med. Välkommen att läsa blogginlägget som handlar om hur hjärtat påverkas av hormonstörande ämnen. I slutet av blogginlägget kan du ta del av vår forskargrupps nya publikation samt övrig litteratur. Vi har nyligen publicerat en studie där vi har undersökt vad […]