Nano – kan vara lika farligt som asbest

”Nanoteknik skapar nya produkter och nya jobb. Men kan också skörda liv. I arbetsmiljön kan partiklarna vara lika farliga som asbest. Ändå saknas gränsvärden. Och lagstiftning”. Dagens Arbete 220321 Biträdande professor Helen Karlsson på Arbets- och Miljömedicin i Linköping är en av fyra forskare som i en gemensam debattartikel i Dagens Arbete skriver om nanoteknikens […]

Dags för svenskt gränsvärde för svetsrök

Det saknas i dag ett specifikt gränsvärde för svetsrök i Sverige och EU. Gränsvärdet för oorganiskt damm, som ofta används när man försöker mäta all svetsrök, skyddar inte tillräckligt mot hälsorisker. På EU-nivå har därför en process för att ta fram ett gränsvärde för svetsrök startats vilket är välkommet även om detta förmodligen kommer ta […]