Chimney Sweepers -lär av historien

Jag läste nyss om barnen som på 1700-talet fick yrket ”chimney sweepers”  och som drabbades av yrkesrelaterad cancer och en plågsam död. Lyckligtvis har den tekniska utveckling undanröjt behovet av sådan arbetskraft, men i deras berättelse finns paralleller till nutida arbetsmiljöer som vi bör tänka på. Chimney sweepers var sotarens assistens, ett barn som ofta […]