Bly fortsatt risk för gravida

Trots att gränsvärdet för bly har sänkts till hälften för kvinnor i fertil ålder finns en fortsatt risk för effekter på foster och barn som ammas. Från den 1 november 2021 sänkte Arbetsmiljöverket gränsvärdet för bly i blod från 1,0 µmol/L till 0,5 µmol/L för kvinnor under 50 år. Sedan tidigare får inte gravida och […]