Arbetsmiljökunskap finns sällan på schemat

Unga är särskilt utsatta för arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Under de senaste fem åren har 25 000 unga i åldern 16 – 24 år skadat sig så allvarligt på jobbet att de blivit sjukskrivna. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag med Jörgen Tholin, docent i pedagogik som på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap […]

AMM på turné om barn och miljö – Gotland

Nyligen besökte vi på Arbets- och miljömedicin Gotland för att presentera resultaten i Barnmiljöhälsorapporten. Under seminariet utvecklades flera diskussioner och frågeställningar. Folkhälsostrateger från regionen och miljöexperter från Länsstyrelsen funderade tillsammans på åtgärder som kan förbättra inom- och utomhusmiljöerna för barnen på Gotland. Vår läkare Fathima Forslund är med på länk från Linköping. Hon berättar att […]

Ambitiös rapport om barns hälsa

Huvudvärk, trötthet och för mycket buller i matsalen kan påverka många tolvåringars prestationsförmåga och skolresultat.  Men andelen barn som bränner sig i solen eller utsätts för andras tobaksrök minskar. Den regionala barnmiljöhälsorapporten 2021 är fullmatad med data om våra barns hälsa i relation till miljön de vistas i.   Barnmiljöhälsorapporten är som en temperaturmätare på […]