Advokat inom arbetsrätt vill se bättre rekryteringar

På en konferens nyligen fick jag ett spontant samtal över en lunch med en företagsläkare som tyckte sig se att fler människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är särskilt utsatta i arbetslivet. Hon berättade att det ofta var medarbetare som fungerat väl under lång tid, men att exempelvis en omorganisation skapat problem. Kunskapsbrist hos arbetsgivare gör […]