Arbetsmiljökunskap finns sällan på schemat

Unga är särskilt utsatta för arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Under de senaste fem åren har 25 000 unga i åldern 16 – 24 år skadat sig så allvarligt på jobbet att de blivit sjukskrivna. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag med Jörgen Tholin, docent i pedagogik som på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap […]