Guldlock-principen främjar hälsa i arbetslivet.

Att sträva efter det som är optimalt för att främja hälsa i arbetslivet är en vision som utforskas i några studier som använder begreppet Guldlockprincipen. Vi känner alla till folksagan om Guldlock som hittar björnarnas stuga i skogen och testar stolar, gröt och sängar. Lagom – mitt mellan för mycket och för litet – är […]

Våra tre vanligaste patienter

Hos oss på Arbets- och miljömedicin, AMM, tar vi varje år emot patienter som blivit sjuka eller skadade på grund av sitt arbete. Det finns mängder av orsaker till att människor blir sjuka och skadas på sina jobb men de tre vanligaste orsakerna till sjukdom eller skada bland våra patienter under förra året var Skadliga […]

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025- ”En god arbetsmiljö för framtiden” presenterades i februari. Prioriterade områden, ett arbetsmiljöforum och höjda ambitioner för arbetsmiljöpolitiken ökar förutsättningarna för att arbetslivet ska kunna erbjuda trygghet, utveckling och god hälsa. Ta del av kort information om strategin och länkar med fördjupning. Fyra prioriterade områden. Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och […]