Mörk omsorg i utdömd fastighet

Egentligen visste jag redan att arbetsmiljön inom äldreomsorgen har brister, och att arbetsbelastningen ofta är för hög. Jag har ju hört berättelser. Läst statistik om arbetsskador och sjukskrivningstal inom vård och omsorg. Tagit del av frågeställningar och resultat från forskning inom området. Jag minns ett reportage om kvinnor som arbetade inom hemtjänsten, någonstans på landsbygden. […]

Advokat inom arbetsrätt vill se bättre rekryteringar

På en konferens nyligen fick jag ett spontant samtal över en lunch med en företagsläkare som tyckte sig se att fler människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är särskilt utsatta i arbetslivet. Hon berättade att det ofta var medarbetare som fungerat väl under lång tid, men att exempelvis en omorganisation skapat problem. Kunskapsbrist hos arbetsgivare gör […]

Handintensivt arbete – Krångla inte till det

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping Krav på medicinska kontroller vid ”Handintensivt arbete” gäller sedan november 2021. Vad innebär det här egentligen – det ska vi nu reda ut. I den senaste uppdateringen av AFS 2019:3 Medicinska kontroller ska arbetstagare erbjudas medicinsk kontroll om de jobbar med handintensivt arbete. Definitionen av […]