Åtgärder som skyddar mot partiklar från 3D-skrivare

När arbetsmiljön förbättras för arbetstagare som arbetar med avancerade 3D-skrivare minskar spridningen av det metalldamm som sprider sig i luften vid den typen av arbete. Det är mycket positivt och vår studie visar att fler företag inom metallindustrin behöver åtgärda arbetsmiljön för att säkerställa att ingen arbetstagare drabbas av sjukdom. Under flera år har vi […]

Filosofen om framtidens arbetsmiljö

Kan filosofin hjälpa oss när vi formar framtidens arbetsmiljö?  Vi bad Kalle Grill, docent i filosofi vid Umeå Universitet att ge sin syn på två aktuella dilemman. Digitaliseringen inom arbetslivet förväntas gå snabbt framåt samtidigt som många redan har svårt att klara av den nya tekniken på jobbet. Hur ska vi tänka för att digitalisera […]

Ny studie om truckförare

Det finns 150 000 truckförare i Sverige och många har tyvärr problem med smärta i nacke, axlar och skuldra. Risk finns för att fler drabbas om vi inte hjälps åt och förebygger arbetsskador. Vi har i en tidigare studie visat att truckförare som arbetar på lager löper en ökad risk för att drabbas av nackbesvär jämfört […]