Handintensivt arbete – Krångla inte till det

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping Krav på medicinska kontroller vid ”Handintensivt arbete” gäller sedan november 2021. Vad innebär det här egentligen – det ska vi nu reda ut. I den senaste uppdateringen av AFS 2019:3 Medicinska kontroller ska arbetstagare erbjudas medicinsk kontroll om de jobbar med handintensivt arbete. Definitionen av […]

Bli certifierad arbetsmiljöingenjör!

Är du meriterad arbetsmiljöingenjör och vill ta ett steg för att utmärka dig och få en kvalitetsstämpel i ditt arbete? Kanske kan du certifiera dig för att bli certifierad yrkes- och miljöhygieniker. Svenska föreningen för yrkes- och miljöhygien, SYMF, ingår som en medlem i den internationella organisationen International Occupational Hygiene Association, IOHA. Inom ramen för […]

Delta i vår forskning om personförflyttningar

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping Tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljön vid personförflyttningar. Vi söker därför vårdpersonal och vårdenheter som vill delta i forskning och utveckling för en säkrare arbetsmiljö vid personförflyttningar.   Själva deltagandet i studien tar 60 minuter och du genomför den via din dator på en digital […]