Bloggen gav Miljöpris 2015!

Vi har vunnit Region Östergötlands miljöpris 2015 ! Det är vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping stolta och glada för. Stort tack till alla som har uppmärksammat vår blogg där vi  sprider kunskap om miljö och arbetsmiljö. Ett speciellt tack till dig som är en av våra 19 300 läsare. Många av er har gett god respons på vår blogg. Det har verkligen bidragit till utveckling av bloggen. Också tack till  våra samverkansparterns och alla gästbloggare som har bidragit med spännande inlägg.

Regionrådet Margareta Fransson (MP), Bengt Ståhlbom, Stefan Blomberg och Charlotte Wåhlin från Arbets- och miljömedicin, samt regiondirektör Mats Uddin vid dagens prisutdelning. Foto: Christian Nordén
Regionrådet Margareta Fransson (MP),  Bengt Ståhlbom, Stefan Blomberg och Charlotte Wåhlin från Arbets- och miljömedicin, samt regiondirektör Mats Uddin vid dagens prisutdelning. Stort tack säger vi från Arbets- och miljömedicin! Vi är stolta och glada över miljöpriset. Nu tar vi nästa steg för att utveckla bloggen vidare.
Foto: Christian Nordén

Motiveringen till att vi fick Region Östergötlands miljöpris 2015 lyder ” Med fokus på att öka kunskapen hos medarbetare och medborgare har Arbets- och miljömedicin, med bloggen som plattform, på ett inspirerande sätt lyckats synliggöra och skapa diskussion kring viktiga miljöfrågor”

Arbets- och miljömedicin i Linköping har tilldelats Region Östergötands miljöpris 2015. Stort tack säger vi för uppmärksamhetn. nu jobbar vi vidare för att utveckla bloggen , e-hälsa och e-lärande.
Arbets- och miljömedicin i Linköping har tilldelats Region Östergötands miljöpris 2015. Stort tack säger vi för uppmärksamheten.  Nu jobbar vi vidare för att utveckla bloggen och e-hälsa.

Priset vi fick var ett snyggt diplom, blommor och en vinstsumma på  75 000 kronor som delades ut av Regionrådet Margareta Fransson och Regiondirektören Mats Uddin. Högtidligt och trevligt. Vinnaren föreslogs av miljörådet och utsågs sedan av regiondirektören.

Vi har ännu inte beslutat vad vi ska lägga vinsten på. Men det blir någon aktivitet som  rör miljö och arbetsmiljö utifrån det regelverk som Region Östergötland tillämpar. Viktigt för oss är att det  överensstämmer med målen vi har på vår enhet: ”Arbetet på Arbets- och miljömedicin är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön eller den yttre miljön” – alltså något som kan bidra till bättre hälsa och miljö

Stöd insamling till musikhjälpen!

Just nu pågår insamling till Musikhjälpen 2015 i Linköping. ”Ingen ska behöva fly undan klimatet” är årets tema som avser insamling av pengar till länder där människor tvingas fly på grund av klimatet.

Vi på AMM arbetar med att sprida kunskap kring hur klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Många av oss har också ett personligt och ideellt engagemang i dessa frågor och i musikhjälpens insamling. Tillsammans så kan vi åstadkomma förändringar och värna om ett bättre klimat, eller hur?! och då kanske vi måste våga simma mot strömmen för att uppnå förändringar. Det är ju så som Louise Hoffsten sjunger Only the dead fish follow the stream…

Klimatförändringarna kommer att få konsekvenser även för Sverige. Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar på många håll. Vattenkvalitén i sjöar och vattendrag kommer att försämras, vilket kan påverka vårt dricksvatten. Det varmare klimatet kommer också att påverka vår hälsa och leda till fler dödsfall på grund av värmeböljor och ökad smittspridning. Vid värmeböljan i Skåne år 2006 räknade man med 492 extra sjukhusinläggningar (+9%) p.g.a. hetta. Sjukdomar i andningsorganen ökade med 35 %. I Sydeuropa under värmeböljan i augusti 2003 räknade man med 22000-45000 extra dödsfall p.g.a. värmeböljan.

Stöd musikhjälpen - tillsammans kan vi bidra till ett bättre klimat!
Stöd musikhjälpen – tillsammans kan vi bidra till ett bättre klimat!

Men…….. Vi kan göra något för att hindra utvecklingen. Om var och en gör en liten åtgärd som bidrar till att minska påverkan på klimatförändringen, kan vi tillsammans göra väldigt mycket. Minska energianvändning, transporter och avfall är några områden där det finns mycket att hämta. Under år 2015 har varje enhet eller klinik inom Region Östergötland tagit fram fyra åtgärder som kan påverka klimatförändringarna i rätt riktning. Små saker, men tillsammans med alla enheter inom hela Region Östergötland blir det massor med åtgärder.

Du kan också vara klimatsmart genom att bland annat tänka på att använda förnyelsebar energi, miljövänliga transportmedel och återanvända istället för att köpa nya prylar.

Genom att stödja musikhjälpen hjälper du människor i klimatutsatta länder att överleva. Det innebär bland annat utbildning för människorna för hur man säkrar sin vattenförsörjning, hur man förvarar sin mat och hur boskapen ska kunna överleva katastrofer. Du kan läsa mer på Musikhjälpens hemsida. Här kan du följa musikhjälpen live via Sveriges Radio.

Vi engagerar oss för ett bättre klimat och för musikhjälpen. Gör du?

Många av oss som arbetar med miljö och arbetsmiljöfrågor har ett stort intresse av att värna om miljön. Här syns delar av Region Östergötlands miljöråd och delar av glada bloggteamet; Charlotte Wåhlin, Stefan Blomberg, Bengt Ståhlbom.
Många av oss som arbetar med miljö och arbetsmiljöfrågor har ett stort intresse av att värna om miljön. Här syns personal från Region Östergötlands miljöenhet och delar av det glada bloggteamet; Annelie Frick, Charlotte Wåhlin, Stefan Blomberg, Bengt Ståhlbom, Karin Ramstedt och Amanda Lundin (på bild saknas Ingela Helmfrid och Charlotta Wigander)

Här kan du ta del av några ställen där bloggen har lyfts i media:

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.