Beräkna din dagliga vibrationsexponering

lawnmower_1Blogginlägg från Per Leanderson, toxikolog på Arbets- och miljömedicin

Vibrationer från handverktyg och maskiner kan skada händernas nerver och blodkärl och orsaka känselbortfall, köldkänslighet och smärta. Problemen kan i bästa fall vara övergående men långvarig vibrationsexponering leder inte alltför sällan till permanenta skador och livslångt lidande. Många är vibrationsexponerade i sitt arbete men även de som inte använder vibrerande verktyg på jobbet kan bli exponerade på fritiden. På grund av en dålig kontroll på arbetsplatser, ett uppskruvat tempo och en bristande medvetenhet om problemet med vibrationer har vi som arbetar på AMM de senaste åren sett en allt ökande tillströmning av vibrationsskadade patienter.

Vibrationer mäts som acceleration och enheten är m/s2. För att undvika vibrationsskador har värdet 5 m/s2 satts som gränsvärde för total daglig tryckluftbilmaskinexponering. Denna nivå får alltså inte överskridas. Det finns också ett insatsvärde på 2,5 m/s2 som om det överstigs indikerar att man bör se över hur man arbetar och vilka verktyg som används och anpassa arbetet så att vibrationerna och skaderisken minskar.

Du som arbetar med vibrerande verktyg kan själv räkna ut din totala dagliga exponering om du tar reda på vibrationsnivån för de verktyg eller maskiner som du arbetar med och uppskattar hur lång tid som du använder dem. För att ta reda på hur mycket ett verktyg/maskin vibrerar kan du först se om du hittar uppgifterna i instruktionsboken.

Om det inte går att hitta där kan du få vibrationsvärdet om du kontaktar återförsäljaren eller om du går in på producentens hemsida. När du vet hur mycket respektive verktyg/maskin vibrerar och hur lång tid de används kan du sedan beräkna din egna dagliga totala vibrationsnivå genom att använda exponeringskalkylator för hand-armvibrationer som tagits fram vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Yrkes- och miljömedicin i Umeå. kalkylatorn

Om du under dagen använder flera olika maskiner så går det att fylla i separata värden för totalt 5 maskiner och få ett totalvärde. Den vibration som du utsätts för vid användning av varje enskilt verktyg ses till högerkolumnen i exponeringskalkylatorns och den ”Totala dagliga exponeringen” ses med fet stil under tabellen. Totalvärdet ska alltså helst ligga under 2,5 m/s2 och definitivt under gränsvärdet på 5 m/s2.

De vibrationsuppgifter som finns i instruktionsboken är framtagna av producenten under ideala förhållanden och för att få ett värde som mera avspeglar vad som gäller vid praktisk användning är en rekommendation att värdet i instruktionsboken ska dubblas. Om det står 1,3 m/s2 så bör du alltså skriva in värdet 2,6 m/s2 i exponeringskalkylatorn.

Lycka till med dina beräkningar!

Länk till Exponeringskalkylator för hand- och armvibrationer

Det finns mycket skrivet om problemet med vibrationer och bland annat har man på Arbetsmiljöverket sammanställt en temasida och man har också en föreskrift med detaljerad information om vibrationer.

En annan temasida om vibrationer har sammanställts av Yrkes och miljömedicin vid Umeå universitet.

På Youtube finns även där information. Bland annat denna engelska informationsfilm om de problem som kan kopplas till användning av vibrerande verktyg.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.