Arbetsmiljökunskap finns sällan på schemat

Unga är särskilt utsatta för arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Under de senaste fem åren har 25 000 unga i åldern 16 – 24 år skadat sig så allvarligt på jobbet att de blivit sjukskrivna. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag med Jörgen Tholin, docent i pedagogik som på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap […]

AMM på turné om barn och miljö – Gotland

Nyligen besökte vi på Arbets- och miljömedicin Gotland för att presentera resultaten i Barnmiljöhälsorapporten. Under seminariet utvecklades flera diskussioner och frågeställningar. Folkhälsostrateger från regionen och miljöexperter från Länsstyrelsen funderade tillsammans på åtgärder som kan förbättra inom- och utomhusmiljöerna för barnen på Gotland. Vår läkare Fathima Forslund är med på länk från Linköping. Hon berättar att […]

Advokat inom arbetsrätt vill se bättre rekryteringar

På en konferens nyligen fick jag ett spontant samtal över en lunch med en företagsläkare som tyckte sig se att fler människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är särskilt utsatta i arbetslivet. Hon berättade att det ofta var medarbetare som fungerat väl under lång tid, men att exempelvis en omorganisation skapat problem. Kunskapsbrist hos arbetsgivare gör […]