Hantera din digitala arbetsmiljö

Pandemin gav oss rekordsnabbt en helt ny arbetsmiljö att förhålla oss till – den digitala.   Det finns många fördelar, men också nackdelar. När tekniken inte fungerar blir vi frustrerade, stressade och producerar sämre. Med det nya digitala arbetssättet uppstår nya arbetsmiljörisker och behov att identifiera problem och förbättra den digitala arbetsmiljön. Det är viktigt att […]

Nano – kan vara lika farligt som asbest

”Nanoteknik skapar nya produkter och nya jobb. Men kan också skörda liv. I arbetsmiljön kan partiklarna vara lika farliga som asbest. Ändå saknas gränsvärden. Och lagstiftning”. Dagens Arbete 220321 Biträdande professor Helen Karlsson på Arbets- och Miljömedicin i Linköping är en av fyra forskare som i en gemensam debattartikel i Dagens Arbete skriver om nanoteknikens […]

Beredskap för kris

Hur risker uppfattas påverkar tankar, känslor och beteenden. Under de senaste veckorna har världen så som vi känner den förändrats. Att leva i nuet och inte planera har för många bytts ut mot en mentalitet där faror och oväntade händelser är ett möjligt framtidsscenario. Och förberedelser görs för att kunna klara sig på bästa sätt […]