När chefen bryr sig

Det kostar att inte bry sig. Att låta bli att ringa den som varit sjukskriven en tid, att inte arbetsanpassa då någon kämpar med att komma tillbaka till arbetet.  Det naggar på den upparbetade tilliten och förtroendet och ger grogrund för bitterhet och skepsis inför möjliga rehabiliteringsåtgärder. Arbetsplatsen måste vara involverad för att arbetstagarens ska […]

Guldlock-principen främjar hälsa i arbetslivet.

Att sträva efter det som är optimalt för att främja hälsa i arbetslivet är en vision som utforskas i några studier som använder begreppet Guldlockprincipen. Vi känner alla till folksagan om Guldlock som hittar björnarnas stuga i skogen och testar stolar, gröt och sängar. Lagom – mitt mellan för mycket och för litet – är […]

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025- ”En god arbetsmiljö för framtiden” presenterades i februari. Prioriterade områden, ett arbetsmiljöforum och höjda ambitioner för arbetsmiljöpolitiken ökar förutsättningarna för att arbetslivet ska kunna erbjuda trygghet, utveckling och god hälsa. Ta del av kort information om strategin och länkar med fördjupning. Fyra prioriterade områden. Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och […]