Är marken förgiftad där du bor?

Vi har på senare tid fått alltfler ärenden där man upptäckt föroreningar i marken vid sin bostad. Hur ska man hantera det? Upptäckt av förorenad mark är oftast ett led i länsstyrelsernas och kommunernas kartläggning, ett arbete som pågår i hela landet. Tusentals av markområden som är förorenade finns i våra län. Det kan handla om nedlagda sågverk, bensinmackar, kemtvättar […]

Emissioner som påverkar miljön inomhus

Dagens blogginlägg är skrivet av Jan Andersson, kemist på Arbets- och miljömedicinska laboratoriet. Vad är emissioner? I det här sammanhanget står begreppet för kemiska ämnen som avges från material, från produkter eller processer. Materialemissioner. I en ny byggnad är emissionen från byggnadsmaterial den dominerande källan till flyktiga ämnen i inomhusluften. Men efter en tid har […]

Metaller i Glasriket – Ett folkhälsoproblem !

Det här blogginlägget är skrivet av Ingela Helmfrid, biolog på AMM. Vi har tidigare berättat om förhöjda metallhalter i Glasriket som beror på dåtidens avfallshantering. Jämfört med många andra förorenade områden så är den här föroreningssituationen mer komplex. Det är inte bara i bruksområdena som metallhalterna är förhöjda. Glasavfall har använts som utfyllnadsmaterial till vägar, parker […]