Hårdare krav på tatueringsfärger

Nu gäller nya hårdare krav på de färger som används vid tatuering och permanent makeup. Det är EU som rensat upp bland farliga tatueringfärger. Tusentals färger har kasserats och den som vill tatuera sig kan enklare säkerställa att enbart godkända färger används. Av EU:s invånare är minst 12 procent tatuerade. I åldersgruppen 18-35 år är […]

Sjuk av musik

Två saxofonister avled i hastigt utvecklad lungsjukdom. Man kunde i efterhand misstänka att det kan ha rört sig om allergi mot mikroorganismer som samlats inne i instrumenten. En trombonist hade haft torrhosta i 15 år. Symtomen förvärrades om han spelade mer än vanligt. I trombonen hittade man olika mikroorganismer. När han sedan började tvätta trombonen […]

Våra tre vanligaste patienter

Hos oss på Arbets- och miljömedicin, AMM, tar vi varje år emot patienter som blivit sjuka eller skadade på grund av sitt arbete. Det finns mängder av orsaker till att människor blir sjuka och skadas på sina jobb men de tre vanligaste orsakerna till sjukdom eller skada bland våra patienter under förra året var Skadliga […]