Arbetsvitaminer 01 (av 12)

Det finns ett antal arbetsfaktorer – vitaminer – som leder till arbetsglädje. Det påstår i alla fall professor emeritus Peter Warr från universitetet i Sheffield.

För ett år sedan skrev jag en artikel om detta i vårt nyhetsbrev Avisen. Artikeln hette ”Arbetsplatsens 12 vitaminer – Happiness at Work”. Artikeln finns att läsa i sin helhet här (se sidan 5).

I artikeln beskriver jag översiktligt de 12 arbetsfaktorer som Peter Warr forskat och skrivit om i många år. Han kallar dessa arbetsfaktorer för vitaminer och menar att om vi har dessa i rätt och tillräcklig dos så upplever vi arbetsglädje. Utan dessa kommer vi istället uppleva en djupt otillfredsställande arbetssituation. Peter Warr har tillsammans med journalisten Guy Clapperton publicerat en lättläst och i mitt tycke mycket läsvärd bok om dessa vitaminer (boken hittar du här).

Jag kommer framöver i en serie blogginlägg beskriva dessa vitaminer var för sig. Jag kommer beskriva varje vitamin lite mer utförligt än vad jag gjorde i min översiktsartikel.

Personlig kontroll

Den första vitaminen är personlig kontroll, vilket ju sedan många år är ett väletablerat begrepp inom arbetspsykologin.

Personlig kontroll handlar om i vilken utsträckning jag har möjlighet att påverka viktiga och centrala områden i mitt arbete.

Warr beskriver flera olika dimensioner som alla ingår som viktiga och centrala delar i den personliga kontrollen. Dessa kan beskrivas med fem nyckelord: 1) Personlig påverkan, 2) autonomi, 3) handlingsfrihet, 4) beslutsutrymme och 5) delaktighet.

Personlig kontroll är dock en vitamin som enligt Warr kan överdoseras och som då riskerar att bli skadlig (vilket även vissa riktiga vitaminer blir om de överdoseras). Om till exempel handlings- och beslutsutrymme är så stort att allt hänger på mig själv kan den personliga kontrollen ha blivit så stor att den upplevs som en börda. Då kan det kännas som att ingenting blir gjort om inte jag gör det eller tar tag i det.

Vad tycker du? Hur viktig är personlig kontroll i arbetet? Kan det bli för mycket av det goda?

Medan du funderar över hur viktig den personliga kontrollen är i ditt arbete kan du titta på denna video på temat Happiness!

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

5 kommentarer:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.