Arbetsvitaminer 03 (av 12)

Den tredje arbetsvitaminen som Peter Warr lyfter fram handlar om krav och mål. Det är ett område som handlar om i vilken utsträckning vi ställs inför olika slags krav i arbetet, hur dessa krav är utformade, vilka mål som ska uppnås och i vilken mån det finns en rimlig balans i allt detta.

Detta är också ett vitamin som kan över- respektive underdoseras och som i sådana fall får en negativ effekt.

Vid underdosering handlar det om ett arbete som ställer mycket låga krav och som inte alls är utmanande, vilket brukar bli tämligen trist efter ett tag. Understimulans är alltså ett fenomen som handlar om en brist på meningsfulla mål och krav.

Att i arbetet ställas inför rimliga krav, mål och utmaningar får oss att växa och utvecklas. När vi klarar av att uppnå sådana mål leder det till en tillfredsställelse. Rimliga krav är alltså stimulerande.

Men om kraven och målen är oförenliga och/eller alltför svåra – eller helt enkelt för många – blir det slitsamt och nedbrytande över tid. Det blir också nedbrytande om kraven och målen endast handlar om sådant som för oss är ostimulerande och tråkigt.

För högt ställda mål kan göra oss slitna!
För högt ställda mål kan göra oss slitna!

Att inte i rimlig utsträckning kunna påverka innehållet i målen och kraven, eller mängden av krav som riktas mot oss, är också negativt för vår arbetstillfredsställelse. Samtidigt kommer det alltid finns krav som vi måste rätta oss efter och som vi helt enkelt får acceptera. Men om arbetet endast innehåller sådana krav och om målen som sätts upp känns orealistiska, då är risken stor att vi hamnar i det som inom arbetspsykologin kallas ”job strain”, det vill säga ansträngt arbete. Detta kännetecknas av en obalans mellan krav och kontroll och är en välkänd och tydlig riskfaktor för psykisk ohälsa.

Men motsatsen till ”job strain” är inte ett kravlöst arbete eftersom det är ett ostimulerande och tråkigt arbete. Motsatsen till ”job strain” är istället ett arbete som innehåller ett rimligt antal meningsfulla och utmanande mål och krav som inte är motstridiga. En sådan arbetssituation leder till en tydlig och utvecklande roll på arbetet där jag kan påverka utformningen av dessa krav och där jag också har en god balans mellan privat- och arbetsliv.

Hur ser din arbetssituation ut? Har du en över- eller underdosering av detta vitamin eller är kraven och målen i en rimlig balans?

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

4 kommentarer:

 1. Ja, och om man nu råkat ut för just orimliga krav och gått in i väggen med besked?
  Den misshandeln! som man sedan kan råka ut för av Försäkringskassan, blir man ju inte frisk av!
  Det är något man måste ta i beaktande och man inte vill ha en massa människovrak i samhället!
  Vem lyfter den frågan??

  1. Hej igen!
   Ber om rättning av mitt felaktiga ordval – ”och” i stället för ”om”.

Lämna ett svar till Stefan Blomberg Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.