Arbetsvitaminer 02 (av 12)

Den andra arbetsfaktorn – vitaminen – som professor Peter Warr, från universitetet i Sheffield, tar upp kallas för ”Using your abilities” eller kunskapsanvändning som jag kallar det i min översiktsartikel (s. 5). Detta är för övrigt också ett vitamin som kan överdoseras, det vill säga bli skadligt i alltför höga doser.

DSC01545

Denna arbetsfaktor handlar om i vilken utsträckning det på arbetsplatsen finns system och förutsättningar för mig att använda min kunskap och mina förmågor.

Upp till en rimlig nivå, menar Warr, är det oerhört tillfredsställande att få utveckla och utvidga sina förmågor och ha utrymme för att använda dessa på sin arbetsplats. Tyvärr kan det därför också vara mycket frustrerande att ha kunskaper och förmågor som inte efterfrågas eller som till och med ignoreras. Likaså är det hämmande och otillfredsställande att inte alls få möjlighet att utveckla sin kompetens.

Men en arbetsplats som alltså kontinuerligt ger mig möjlighet att använda mina förmågor och att dessutom utvecklas i min kompetens, innehåller en bra dos av detta arbetsvitamin.

Hur kan detta vitamin då överdoseras? Jo, enligt Warr kan det även här bli för mycket av det goda. Om jag ständigt ligger precis på eller till och med över gränsen för min förmåga och kompetens krävs det väldigt mycket ansträngning av mig. Ibland kan jag dessutom själv pressa mig till att prestera på max hela tiden. Här är det viktigt att lära sig förstå vad som är tillräckligt. Det är också viktigt att arbetsplatsen inte ständigt kräver att medarbetarna presterar på sin maxnivå. Om en idrottare ständigt försöker prestera maximalt av sin förmåga, i alla sammanhang – året runt – kommer denne snart vara skadad.

Själv fick jag en gång hjälp att lära mig denna läxa. När jag läste till psykolog beklagade jag mig, tillsammans med flera kurskamrater, över att vi hade så många uppgifter parallellt. En handledare sa då till oss att vi var tvungna att hitta en ”good enough” nivå. Hon sa också att vi aldrig skulle klara av varken studierna eller det kommande psykologarbetet om vi försökte prestera på topp hela tiden. ”Olika uppgifter är olika viktiga, därför måste ni också välja ut vilka uppgifter som ni ska satsa ordentligt på”.

Detta var en viktig lärdom för att inte överdosera detta arbetsvitamin som i rätt dos ger så mycket stimulans och arbetsglädje.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.