Arbetsvitamin nr 4 (av 12)

variationJag har tidigare skrivit några blogginlägg om så kallade arbetsvitaminer. Begreppet arbetsvitaminer är myntat av professor Peter Warr och han beskriver totalt tolv stycken. Begreppet arbetsvitaminer är enligt min mening ett sympatiskt begrepp eftersom det får oss att förstå att det finns en bredd och mångfald av faktorer som tillsammans spelar en viktig roll för att helheten i arbetssituationen ska fungera. I detta inlägg beskriver jag den fjärde vitaminen – variation.

Ett arbete kan innehålla många olika moment, olika typer av sociala kontakter och olika miljöer eller sammanhang där arbetet utförs. Ett varierande arbete beskrivs dessutom många gånger som stimulerande. Men ett arbete kan också i vissa fall vara både ensidigt och enformigt vilket då oftast beskrivs som trist och långtråkigt.

Variation är dock ett arbetsvitamin som kan både över- och underdoseras. De flesta av oss mår bra av att ha en rimlig variation i arbetet. Och i fall där arbetet inte erbjuder så mycket variation brukar de flesta ändå försöka införa någon form av variation – t.ex. genom att försöka variera ordning och tempo eller genom att sätta upp egna varierande mål. Ett arbete där variationen är mycket låg innebär dock ofta att även det personliga inflytandet blir lågt (brist på arbetsvitamin 1). Detta upplevs av de allra flesta som klart negativt över tid. Inom ergonomin brukar ensidig fysisk belastning beskrivas som riskfullt och antagligen är ensidig allmän arbetsbelastning också riskfullt över tid. Att ständigt endast utföra samma rutinartade arbetsuppgifter riskerar dessutom leda till att den egna kompetensen och förmågan får för låg stimulans och utveckling (brist på arbetsvitamin 2).

Vi mår alltså i regel klart bättre när arbetet innehåller möjligheter till variation. Det kan dock bli för mycket av det goda. Om variationen är för stor kan arbetssituationen bli kaotisk. Att ständigt ta sig an nya och obekanta arbetsuppgifter eller ständigt hantera nya sociala kontakter, kan dessutom leda till överbelastning eftersom nya situationer ställer högre krav än välbekanta situationer. För mycket variation innebär alltså en risk för överbelastning och kaos där kraven kan upplevas övermäktiga (för mycket av arbetsvitamin 3).

Det handlar alltså om att hitta en rimlig variation i arbetet samtidigt som vi också måste komma ihåg att vi är olika individer med olika behov och förutsättningar. Dessutom ställer arbetet olika höga krav på oss beroende på hur erfarna vi är. När vi är nyanställda på en arbetsplats kan en arbetssituation lätt upplevas kaotisk eftersom allt – både uppgifter, människor och miljöer – är nytt för oss. Det innebär att ju större variation ett arbete innehåller, desto längre tid behövs för introduktion av nyanställda. För den som redan är erfaren i arbetet och behärskar alla olika moment kan detta vara lätt att glömma bort. Vissa komplexa och varierande arbeten kräver faktiskt flera års erfarenhet innan en anställd fullt ut klarar av alla krav och förväntningar.

Läs vidare:

http://www.bokus.com/bok/9780415459662/the-joy-of-work/

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/223976/Nyhetsbrev_Avisen_2014_%20nr1.pdf (se sidan 5)

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.