”Arbetsplatser förstörda av positiv psykologi!”

Eld

Jag hörde en professor i arbets- och organisationspsykologi yttra citatet ovan för något år sedan. Jag studsade till men förstod instinktivt vad professorn menade. Det är förstås provaktivt att yttra sig på det viset. Vi är nämligen vana vid att numera tala om hälsofrämjande arbetsplatser, om lust och glädje i arbetslivet, om utveckling och kreativitet. Vi har blivit så vana vid detta främjande perspektiv – som ÄR viktigt! – att det på sina håll finns en risk att vi faktiskt glömmer något mycket viktigt: Att alla arbetsplatser, även den mest positiva och hälsofrämjande, fortfarande behöver system som skyddar personalen mot en destruktiv arbetsmiljö!

Jag har själv mött arbetsplatser där personalen och chefen sagt att de inte behöver något systematiskt arbetsmiljöarbete, någon likabehandlingsplan eller något system för konflikthantering eftersom de har det så bra ändå och trivs så väl med varandra. Det är en synnerligen naiv inställning. Det är som att säga att det inte behövs något brandskydd eftersom man ändå inte jobbar med eld. Brand kan uppkomma ändå. Konflikter – svåra konflikter – kan uppkomma ändå. Det räcker med otur, slump eller den så beryktade mänskliga faktorn, så kan det helt plötsligt finnas problem som är riktigt svårlösta. Och då är det lite sent att försöka skapa fungerande system eftersom systemen måste vara på plats innan det börjar brinna.

Jag som befinner mig på Arbets- och miljömedicin möter hela tiden människor från arbetsplatser där skyddssystemen inte har räckt till eller inte fungerat. Som många också känner till så både jobbar jag med och forskar om mobbning i arbetslivet. Både min erfarenhet och min forskning visar en intressant sak. Om personalen på en arbetsplats verkligen litar på att arbetsgivaren kommer att agera kraftfullt om någon blir orättvist eller illa behandlad – det vill säga att personalen VET att det finns väl fungerande system som aktiveras om svåra konflikter uppstår – då uppkommer i princip inte mobbning över huvudtaget! Det är som ett väl fungerande brandskydd. Om det uppstår brand (genom otur, slump, slarv eller olyckshändelse) så släcks den omedelbart innan den hinner spridas och utvecklas till en potentiell katastrof.

I början av sommaren skrevs det en del om en ny forskningsartikel av Foulk, Woolum och Erez (2015). Artikeln handlar om att elakheter och negativa beteenden på arbetsplatsen är smittsamt och tenderar att sprida sig likt en förkylning eller influensa. Nyligen läste jag också en forskningsartikel om destruktivt ledarskap där flera forskare (Skogstad, Aasland, Nielsen, Hetland, Matthiesen & Einarsen 2014) beskriver att det destruktiva ledarskapet är starkare än det positiva på så vis att ett destruktivt ledarskap förstör mer än vad ett positivt ledarskap bygger upp.

I båda dessa fall handlar det om att skydda arbetsplatsen mot det som förstör eftersom det är mycket lättare att förstöra än att bygga upp.

Kan en arbetsplats förstöras av positiv psykologi? Ja, kanske. För om vi ensidigt satsar på det hälsofrämjande och samtidigt glömmer att bygga de system som ska skydda arbetsmiljön mot det potentiellt skadliga, då är arbetsplatsen skyddslös om oturen, olyckan eller mänskliga faktorn är framme.

Referenser:

Foulk, T., Woolum, A. & Erez, A.(2015, June 29). Catching rudness is like catching cold: The contaigion effects of low-intensity negative behaviors. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000037

Skogstad, A., Aasland, M.S., Nielsen, M.B., Hetland, J., Matthiesen S.B. & Einarsen, S. (2014). The relative effects of destructive, laissez-faire, and tyrannical leadership on subordinates job satisfaction. Zeitschrift für Psychologie, 222(4), 221-232.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.