Arbetsmiljöer som skapar hjärtinfarkt och stroke

Förra veckan presenterades en rapport kring samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, högt blodtryck och stroke. 

Du kan läsa mer om detta i rapporten från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Sammanställningen fick stort genomslag i media. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av rapporten.

hjärta_hand

De grupper av individer i samhället som löper högre risk än andra att drabbas av hjärt-kärlsjuklighet p.g.a. arbetsmiljön är

 • personer som upplever alltför höga krav samtidigt som de har små möjligheter att påverka arbetet.
 •  personer som upplever att de har lågt stöd i arbetet, som har små möjligheter till utveckling i arbetet eller har en osäker anställning.
 • personer som har nattarbete eller arbetar långa arbetsveckor.
 • personer som utsätts för buller i arbetsmiljön.

Följande grupper utvecklar stroke i något större utsträckning än andra.

 • personer som har låg kontroll över sitt arbete.
 • personer som är utsatta för  buller i sitt arbete.
 • personer som arbetar skift.
 • personer som är utsatta för joniserande strålning.

Kunskapsöversikt_AV

Redan år 2010 beräknade Järvholm m.fl. i en rapport till Arbetsmiljöverket att drygt 300 män och drygt 100 kvinnor dör varje år i förtid till följd av hjärtinfarkt som beror på arbetsmiljöfaktorer. Här kan du läsa mer om arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt från 2012 kring ”Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom”.

 

 

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

 1. Intressant!
  Jag fick en stroke i maj 2014. Arbetade som chef inom polisen. Upplevde arbetet som mycket stressigt och påfrestande. Hade inga andra riskfaktorer; exvis högt blodtryck el blodfetter, rökare el. diabetes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.