Är marken förgiftad där du bor?

Vi har på senare tid fått alltfler ärenden där man upptäckt föroreningar i marken vid sin bostad. Hur ska man hantera det?

Upptäckt av förorenad mark är oftast ett led i länsstyrelsernas och kommunernas kartläggning, ett arbete som pågår i hela landet.

Tusentals av markområden som är förorenade finns i våra län. Det kan handla om nedlagda sågverk, bensinmackar, kemtvättar eller deponier från exempelvis glasbruk, gruvor eller metallindustrier.

Flera ärenden hos oss har rört nedlagda kemtvättar där föroreningarna trängt in i vattenledningarna från det kommunala vattenledningsverket. I något fall har dricksvattnet varit så pass förorenat av kemikalier att det varit otjänligt som dricksvatten.

Tvättmaskin

Hur jobbar vi med sådana ärenden?

Ja, oftast blir vi kontaktade av kommunen/länsstyrelsen som har resultat från mätningar av kemikalierna i mark , dricksvatten eller inomhusluft. Vi brukar då tillsammans med kommunens miljökontor eller länsstyrelsen sätta samman en plan som kan innehålla följande punkter:

  • Vi har ett möte med miljökontoret/länsstyrelsen kring ärendet.
  • Miljökontoret/länsstyrelsen informerar (per telefon eller brev) de boende översiktligt om föroreningssituationen.
  • Boende kallas till möte för att informeras om genomförda undersökningar och kommande arbete. Vi medverkar och svarar på frågor kring eventuella hälsoeffekter. Kontaktuppgifter till oss överlämnas till de boende.
  • Boende kan ta kontakt med oss för medicinska/hälsomässiga frågor.

Kontaktuppgifter till oss kan också lämnas i kommunens/länsstyrelsens första kontakt med de boende så man tidigt har möjlighet att ställa frågor man undrar över.KemtvättII

Har du varit med om någon liknande situation och kan dela med dig av erfarenheter kring hur det hanterades ? Vad anser du vara särskilt viktigt när det gäller sådana ärenden?

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.