Är dioxin farligare än vad vi tror?

Hur ska man förhålla sig till det nya förslaget om sänkt TDI (Tolerabelt dagligt intag)? Vad är anledningen till sänkt TDI? Gäller det för dioxin i marken också? Hur skulle det kunna förändra (eller inte förändra) synen på vad som kan accepteras från ett förorenat område?

Det är frågor som dykt upp när åtgärdsmål för sanering av gamla sågverksområden med impregneringsanläggningar ska upprättas. Uppenbarligen råder det förvirring kring förslaget från EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).

Det nya förslaget gäller egentligen livsmedel. TDI är ett hälsobaserat riktvärde som anger den mängd av en förorening som kan intas per dag under en hel livstid, utan någon hälsorisk för konsumenten. Begreppet används för oönskade ämnen i livsmedel, men används också vid beräkningar av hälsobaserade riktvärden för förorenade områden.

Mer än hälften av alla dioxiner och dioxinlika PCB-er ( Polyklorerade bifenyler) får man i sig via konsumtion av fet fisk (strömming, lax, röding, öring) och resterande via mejeriprodukter och kött. Många har redan ett högt intag av dessa ämnen, så vid beräkningar av riktvärden för förorenad mark, får enligt Naturvårdsverket, högst 10 % av intaget komma från ett förorenat område.

Ett exempel på dioxin-förorenat sågverksområde med doppningsanläggning. Dioxin är en restprodukt från klorfenoler som fram till år 1978 användes vid impregneringen av virke.

En expertgrupp inom EFSA har gjort en omfattande riskbedömning (år 2018) kring dioxin och kom fram till att riktvärdet bör sänkas, dvs. sju gånger lägre än vad det är idag. Det nya värdet sägs kunna skydda mot försämrad spermiekvalitet, skev könsfördelning, förändringar av sköldkörtelhormoner hos nyfödda och effekter på tandemaljen. Samtidigt understryker expertgruppen att det finns flera osäkerheter med riskbedömningen.

Det finns flera olika varianter av dioxiner och dioxinlika PCB-er och alla varianter är inte lika giftiga. Därför behöver en noggrannare utvärdering av varje enskild variant och av liknande ämnen göras innan det nya förslaget kan gälla. Annars finns risk för en överskattning av riskerna, och det kan ta flera år innan det är klart. Varken Livsmedelsverket eller Naturvårdsverket kommer att revidera sina riktvärden innan EFSA har utrett ämnenas giftighet.

Nyttig men innehåller också en del miljögifter. Hur mycket som är tolerabelt att få i sig undersöks vidare av EFSA.

Kan man då använda det nya TDIt vid riskberäkningar redan nu?

Nej, så enkelt är det inte! Än så länge är det för osäkert att använda det nya förslaget rakt av. Noggrannare studier och riskbedömningar behöver göras först. Dessutom är TDI beräknat för livsmedel och inte för intag av förorenad jord. Dioxin och dioxinlika PCB-er som är bundna till jordpartiklar, tas generellt inte upp lika lätt i kroppen. I väntan på ny kunskap, bedömning, värdering och nya rekommendationer från Livsmedelsverket, samt nya riktlinjer från Naturvårdsverket bör nuvarande TDI (2 pg TEQ kg/kroppsvikt) användas.

För mer information finns ett PM angående förhållningssätt till eventuellt framtida sänkt TDI och EFSAs rapport

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

  1. Hur påverkas jorden av dioxiner under ex 20 år blir värdena lägre eller lika över tid med tanke på nederbörd.

    1. Det beror bland annat på jordens struktur och hur hårt bundet dioxinet sitter till jordpartiklarna, samt hur intensivt nederbörden kommer. Översvämningar och skyfall kan ta med sig förorenad jord till närliggande platser och vattendrag som i sin tur tas upp i näringskedjan ex fisk. Nederbörden kan också bidra till att dioxinet vandrar nedåt i jordprofilen med tiden. Om det finns mycket lövskog kring det förorenade området blir det en del förmultnat material som lägger sig ovanför den förorenade jorden. de båda sistnämna bidrar till att värdena blir lägre i de yttersta jordlagren men högre i de nedre jordlagren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.