AFA-stöd till forskning om mobbning på jobbet

Glädjande så har Arbets- och miljömedicin och Linköpings universitet fått forskningsmedel från AFA till ett stort projekt om organisatorisk och social arbetsmiljö med särskilt fokus på mobbning på jobbet.

Foto: Stefan Blomberg

Förra veckan kom ett mycket glädjande besked. AFA försäkring beviljar nästan 3,5 miljoner till ett forskningsprojekt där AMM i Linköping och Linköpings universitet samarbetar. Projektet går under namnet ”Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa”. Projektet ingår som en del inom det övergripande forskningsprojektet WHOLE (Work, Health Organization, Leadership, Experience) där organisationsfaktorers påverkan på organisatorisk och social arbetsmiljö undersöks.

I projektet som nu fått pengar ska ett representativt urval av personer från hela Sveriges arbetsliv få möjlighet att vid två olika tillfällen (med drygt ett år emellan) besvara ett omfattande batteri med frågor som bl.a. rör arbetsupplevelse, ledarskap, arbetsorganisation, hälsa/ohälsa, konflikter och mobbning. Förekomsten av mobbning kommer mätas på flera olika vis vilket möjliggör mer detaljerade och hållbara analyser jämfört med tidigare.

Foto: Stefan Blomberg

Tack vare projektet kommer vi t.ex. få svar på hur vanligt det är med mobbning inom olika branscher och även uppdelat på kön och ålder. Vi kommer kunna undersöka olika riskfaktorer för mobbning och hur dessa påverkar varandra. Vi kommer också kunna få svar på hur vanligt det är att chefer respektive medarbetare är utsatta eller involverade i mobbningen.

Genom projektet kommer även ett nytt undersökningsmaterial/frågeformulär för organisatorisk och social arbetsmiljö tas fram där det kommer finnas normer för olika grupper och branscher.

Ansvariga för projektet är docent Michael Rosander från Linköpings universitet och psykolog Stefan Blomberg från Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Läs mer:

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

3 kommentarer:

 1. Hej
  Glad att det forskas och sätts ögon på detta problem.
  Har tidigare flera exempel på nära håll som jag upplevt under några års tid och gärna anonymt delar med mig av, om det skulle vara av intresse.
  Mvh/Susanne

 2. Hej

  Några frågor
  1) När kommer forskningen om arbesplasmobbning vara klar?
  2) Hur kommer den att presenteras?
  3) Hur kommer det att påverka mobbning på arbetet?
  4) När kommer en LAG som gör att det blir förbud att mobba någon till sjukdom?
  5) Varför ska dom mobbade bli dubbelt straffad? Lämna jobbet och förlora allt? Jobb, ekonomi, hälsa, renommé m.m.

  Mvh Christina

  1. Forskning om mobbning i arbetslivet pågår konstant över hela världen, så forskningen kommer nog aldrig bli klar. Just detta forskningsprojekt är treårigt och ska avslutas i maj 2020. Resultaten kommer presenteras på olika sätt, dels genom forskningspresentationer och artiklar men också genom rapporter, föreläsningar och artiklar i tidningar, på bloggar, genom intervjuer osv. Ett av de främsta syftena med projektet är att få en säker uppfattning om hur problemen med mobbning i arbetslivet faktiskt ser ut i Sverige idag, att få tydliga siffror på problemen. Detta innebär att politiker och andra får svårare att blunda för problemen. På så sätt innebär detta projekt förhoppningsvis att frågan hamnar mer ordentligt ”på agendan” även hos de som har makt att besluta. Sen är det så klart så att vi som forskar och arbetar med frågorna önskar att det hände mycket mer i praktiken. När det gäller lagstiftning och ordentlig uppföljning som gör att det faktiskt kan få rejäla konsekvenser för arbetsgivare som tillåter mobbning liksom för personer som ägnar sig åt det så vet jag inte när vi får se en förändring. Den frågan måste fortsätta riktas till dem som har makt att påverka. / Mvh Stefan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.