28 april världsdagen för arbetsmiljö

Varje år, den 28 april, uppmärksammas världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen runt om i världen. Och självklart uppmärksammar vi världsdagen via arbets- och miljömedicinbloggen. Av tradition så lyfter många fackliga organisationer frågor som rör säkerhet och förebyggande arbete den här dagen. Vi behöver gemensamt jobba för att skapa säkra arbetsplatser utifrån våra olika uppdrag och roller. Det sker inte av sig självt. Helt oacceptabelt att så många skadar sig på jobbet varje år!

Välkommen att läsa det här inlägget nedan som handlar om arbetsolyckor och ILO:s kampanj ”Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning”. Du får också ta del av information som handlar om landets arbets- och miljömedicinska enheter #SafeDay #SafeDay2016 #iloveprevention

Analysera både fysiska och psykosociala krav i arbetet. Sprid kunskap och förebygg arbetsskador.
International Labour Organization uppmärksammar världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen runt om i världen. Dagen äger rum den 28 april varje år. I år drivs kampanjen ”Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning”. Uppmärksammas dagen av den organisation där du arbetar? #SafeDay #iloveprevention

Tyvärr presenterar International Labour Organization (ILO) dyster statistisk. Vet du om att en arbetare dör var 15:e sekund på grund av en arbetsrelaterad olycka eller sjukdom. Och så mycket som 153 arbetare råkar var 15:e sekund ut  för en arbetsrelaterad olycka.

ILO:s summering  visar också att så många som  6300 personer dör varje dag till följd av arbetsolyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar, det innebär mer än 2,3 miljoner dödsfall per år. Årligen inträffar det så mycket som 317 miljoner olyckor  på jobbet. I Sverige har det dom senast åren tyvärr varit över ett 40-tal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Här kan du ta del av statistik från Arbetsmiljöverket ”Arbetsolyckor som leder till dödsfall”.

Det är viktigt att det finns en speciell dag som den 28 april för att minnas och hedra de som omkommit i arbetslivet. Att vi drar lär av det som hänt för att förebygga att det sker igen. Målsättningen är att skapa en nollvision för olyckor i arbetslivet. För att nå dit krävs att vi gemensamt uppmärksammar arbetsmiljö och säkerhetsfrågor varje dag på jobbet. Och måste bli bättre på att samverka!

Hur förebygger ni arbetsskador och arbetsolyckor på din arbetsplats?

Det är betydelsefullt att företagshälsan har kunskap om de lokala förutsättningarna hos sina kundföretag,. Även att det finns ömsesidig tillit mellan parterna.
Vi behöver en nollvision, ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra arbetsskador och arbetsolyckor på våra arbetsplatser. För att lyckas behövs samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare och mellan olika parter. #SafeDay #iloveprevention

International Labor Organization (ILO) uppmanar alla länder till att satsa på insatser som skapar en nationell arbetarskyddskultur, att stärka rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö som ska respekteras på alla nivåer. Här kan du läsa mer om ILOs satsning  World Day for Safety and Health at Work”. #SafeDay

Temat för kampanjen av världsdagen i år är ”Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning”. Utifrån ett svenskt perspektiv är det extra viktigt då vi vet att arbetsorsakade stressrelaterade problem ökar.

Kampan från ILO
Källa: International Labour Organization. Kampanj från ILO: ”Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning”. #SafeDay #iloveprevention

Hoppas att du kan och vill uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Världsdagen, den 28 april, kan vara ett avstamp för fortsatt förebyggande arbetsmiljöarbete.  Diskutera gärna utifrån årets tema”Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning”

Arbetsmiljöverket lanserade den 31 mars 2016 en mycket sevärd film om den arbetsrelaterade stressen som jag tycker passar utmärkt att visa på en arbetsplatsträff. Diskutera gärna filmen tillsammans, hur har vi det hos oss egentligen? Hur kan vi förebygga den skadliga stressen?

I Sverige uppmärksammas världsdagen av den svenska ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket som gemensamt arrangerar ett seminarium den 28/4: Program för Världsarbetsmiljödagen den 28 april 2016 

Prevent skriver också om ”Världsdagen för arbetsmiljö” och ger bra tips på arbetsmiljöutbildning.

För att uppmärksamma världsdagen vill jag presentera dig för de Arbets- och miljömedicinska klinikerna som finns runtom  i Sverige. Vi har bland annat uppdrag som bidrar till ökad säkerhet och hälsa på arbetsplatser. På enheterna pågår arbete varje dag som handlar om att utreda arbetsskador, att sprida kunskap om hur  arbetshälsan kan stärkas och hur ohälsosamma exponeringar i arbetslivet kan minska.

På bilden ser du hälans hu. där jobbar vi som är anstälda på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Arbets- och miljömed
På bilden ser du Hälsans hus och ett laboratorium, en del av Universitetssjukhuset i Linköping.  Där jobbar vi som är anställda på Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland. #SafeDay #iloveprevention

Här kan du besöka hemsidorna för Arbets- och miljömedicin. Där kan du ta del av information och material. Presentation av enheterna från norr till söder:

Som jag ser det har vi ett otroligt viktigt uppdrag att sprida kunskap för att  förhindra att arbetsorsakade skador uppstår. På samtliga arbets- och miljömedicinska kliniker pågår spännande forskning och det finns ständigt nya rön att ta del av. Klinikerna har ett nära samarbete med Universiteten när det gäller forskningsprojekt och undervisning. Själv jobbar jag med ett intressant forskningsprojekt som handlar om vårdskador och arbetsskador inom hälso- och sjukvården. Kunskap som är viktig för att förebygga att skador och olyckor uppstår. Här kan du läsa mer om ”Studie vårdskador och arbetsskador”.

Här håller Minke Wersäll från Arbetsmiljöverket ett föredrag vid ergonomisessionen på Arbets- och miljömedicinska vårmötet. Intressant om konceptet "människa -teknik-organisation"
Här håller ergonom Minke Wersäll från Arbetsmiljöverket ett föredrag vid ergonomisessionen på Arbets- och miljömedicinska vårmötet. Intressant om konceptet ”människa -teknik-organisation” ino ergonomin och projektet som handlar om ”Kvinnodominerade arbetsmiljöer”

Varje år arrangerars ett arbets- och miljömedicinskt vårmöte som riktar sig till alla som arbetar med arbetsmiljö och miljöfrågor i Sverige. I år hölls mötet i Örebro den 13-15 april 2016.  Givande dagar där många arbetsmiljö och miljöfrågor diskuterades. Här kan du ta del av programmet för ”Arbets- och miljömedicinsk vårmötet 2016”. 

Det här med att nyttiggöra kunskap och forskning är intressant. På vårmötet i Örebro fick jag hålla föredrag om ”Erfarenheter  av att kommunicera via arbets- och miljömedicinbloggen”. Klart att vi tycker att är kul att så många som över 27 000 har läst vår blogg och många har tagit kontakt angående olika blogginlägg . Det är en kanal bland många där vi sprider kunskap om arbetsmiljö- och miljöfrågor.

Välkommen att ställa dina frågor till oss här på bloggen! Och du får gärna hjälp till att sprida kunskap om årets kampanj ”Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning”. Följ kampanjen på twitter: #SafeDay #SafeDay2016 #iloveprevention @ilo @arbetsmiljo @CSWahlin @MrJani

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

 1. Hej! Tack för en fantastisk blogg, som idag uppmärksammat oss på Världsdagen för hälsa och säkerhet på alla arbetsplatser. Vi har just haft en tyst minut på utbildning här i Umeå, där vi blev uppmärksammade på att 19 medarbetare har dött på arbetsplatser i Sverige i år.

  1. Hej,
   Tack för ditt inlägg, så bra att du uppskattar vår arbets- och miljömedicinska blogg. Verkligen fint att ni uppmärksammar världsdagen för säkerhet och hälsa, att ni hedrar dom som har dött på olika arbetsplatser. Jag hoppas och tror att vi kan utveckla arbetsmiljöarbetet i Sverige, att vi gemensamt kan förebygga arbetsolyckor, arbetsskador och arbetsorsakade besvär. Ser fram emot fortsatt samverkan med er i Umeå, med olika branscher och organisationer. Att vi lyfter arbetsmiljöfrågorna i många sammanhang. Följ debatten i sociala medier: #SafeDay #Safeday2016 #iloveprevention
   MVH
   Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.