Vad innehåller vår mat?

Finns giftfri mat? Är ekologiska produkter nyttigare och giftfria? Utifrån min erfarenhet som föreläsare så känner sig många väldigt uppgivna när de får höra om miljögifter i mat. Men mat är också nyttigt! Det gäller att väga risken och nyttan mot varandra och att äta varierad kost! Det här blogginlägget är skrivit av Ingela Helmfrid, […]

Samverkan kan förebygga vibrationsskador

Långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan behövs om vi ska lyckas förebygga skadliga hand- och armvibrationer i arbetslivet. Som ett led i detta kommer vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping att arrangera två utbildningstillfällen i februari 2016, ett tillfälle i Linköping den 3/2  och ett tillfälle i Nässjö den 11/2. Vi välkomnar både dig som är arbetsgivare och arbetstagare, […]

Är marken förgiftad där du bor?

Vi har på senare tid fått alltfler ärenden där man upptäckt föroreningar i marken vid sin bostad. Hur ska man hantera det? Upptäckt av förorenad mark är oftast ett led i länsstyrelsernas och kommunernas kartläggning, ett arbete som pågår i hela landet. Tusentals av markområden som är förorenade finns i våra län. Det kan handla om nedlagda sågverk, bensinmackar, kemtvättar […]