Rättvisa på jobbet

Sommaren har redan tågat in och det vankas semestertider. Lite beroende på vart man jobbar har man olika förutsättningar att kunna ta sin semester när man helst vill. Vissa kan till och med upplev att det blir orättvist. Just rättvisa är ett begrepp som man kanske inte alltid talar högt om i jobbsammanhang, men som påverkar en rad faktorer, som – inte helt oväntat – hur tillfredsställd man är med sitt jobb.

Foto: Ethan Robertso

Rättvisa i arbetslivet kan visa sig på olika sätt. Dels kan det handla om att få ett skäligt utbyte för den insats man gör (distributiv rättvisa). Antingen jämfört med andra, eller vad man själv anser är skäligt. Detta kan gälla exempelvis lön eller fördelning av resurser på arbetet. Svårigheten här kan vara att veta hur det egentligen blir rättvist. Ska alla ersättas lika mycket, eller ska man ersättas beroende på sin insats – och vem bestämmer de kriterierna? 

Foto: Chinh Le Duc

En annan typ av rättvisa handlar om hur man fattar beslut, hur dessa följs upp och hanteras inom organisationen (proceduriell rättvisa). Frågor man kan ställa sig gällande detta är vilken medbestämmanderätt som råder på arbetsplatsen. Finns det möjlighet att delta i eller ifrågasätta beslut? Tar man hänsyn till din situation vid exempelvis en omorganisering? Vilka som ska ha vilket inflytande i olika frågor på arbetsplatsen är inte en ovanlig källa till konflikter.

Det kan även råda rättvisa gällande hur man blir bemött på arbetet (relationell rättvisa).  Dock har vi olika relationer till våra medarbetare så man kan inte förvänta sig att vi behandlar varandra helt likadant. Dock bör varje medarbetare bemötas med ärlighet, hänsynsfullhet och respekt, både av medarbetare och ledning.

Foto: You X Ventures

Det kluriga med rättvisa är att alla har en egen tolkning av vad som är rättvist, samtidigt som vi omges av normer gällande rättvisa som kan skilja sig mellan olika sammanhang vi befinner oss i. Därför är det nödvändigt att höra hur medarbetare tänker kring olika typer av rättvisa och hur det påverkar olika delar i deras arbete, som exempelvis förläggning av semester.

Foto: Dane Deaner

Så varför ska man då tänka på hur rättvisan fungerar i sin organisation? En rättvis arbetsplats ökar arbetstillfredsställelse, förtroende för ledningen, positivt engagemang i arbetet samt bidrar till mindre frånvaro och personalomsättning. Rättvisa kan även bidra till människors upplevelse av kontroll, delaktighet och stöd i arbetssituationen, vilket i sin tur är viktiga komponenter när man talar om stress. Enligt en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av regeringen gällande psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro uppges att rättvisa på arbetsplatsen ger en minskad risk för sjukskrivning på grund av psykiska besvär.

Anställda som däremot upplever orättvisa på arbetsplatsen tenderar att arbeta mindre, kommer senare till jobbet och är mer benägna att byta jobb. De kan även få svårt att släppa tankar på jobbet vilket gör det svårare för kroppen att återhämta sig.  Att uppleva sin arbetsplats som rättvis är alltså viktigt för anställda, men kan samtidigt kosta mycket energi för en chef. Därför är det av vikt att göra det enkelt att bete sig rättvist.

Foto: Austin Distel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Forskning om rätten till sjukpenning

Den här veckan har vi bjudit in en gästbloggare. Det är Elin Karlsson som är doktorand och leg arbetsterapeut vid Avdelningen för Samhällsmedicin, Linköpings universitet. I en ny forskningsstudie har vi undersökt hur sjukskrivna och olika aktörer i sjukförsäkringssystemet kommunicerar med varandra och hur detta kan påverka sjukskrivningsprocessen för personen. Aktörerna i detta sammanhang är […]

FNs arbetsmiljöarbete firar 100 år!

Social rättvisa och humana arbetsvillkor. Detta var målsättningen 1919 då Internationella arbetsorganisationen ILO bildades i sviterna av första världskriget. Hundra år senare på världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatser, 28 april, uttalade sig Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem: ”Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig […]