Våga lära av misstagen!

När Google satte ut att skapa det perfekta teamet blev de förvånade. De undersökte noga olika delar av sina medarbetares liv i denna jakt och tittade på otaliga olika sammansättningar, för att se hur teamarbete kan förbättras. Men hur mycket de än letade, fann de inga mönster. Inte förrän de började titta närmare på klimatet i grupperna.

Photo by lalo Hernandez on Unsplash

I vissa grupper kan man känna att man måste prestera på topp och bevisa att man duger, kanske speciellt om man är ny på jobbet. Men det är inte ovanligt att grupper fungerar så, även de som arbetat länge tillsammans. När Amy Edmonson, forskare vid Harvard, undersökte hur mycket misstag som gjordes vid dosering av mediciner på olika sjukhus fann hon att det var stor skillnad mellan hur många misstag de olika grupperna rapporterade. Hennes hypotes var att de arbetslag som rapporterade minst misstag var de som var mest effektiva. När hennes kollega studerade grupperna närmare verkade det dock snarare vara tvärtom. De grupper som rapporterade fler misstag var också de som presterade bäst. Genom att berätta om vad som gått fel kunde de lära av misstagen och undvika att de hände igen.

Photo by rawpixel on Unsplash

Det både Googles researchteam och Amy Edmonson kom fram till var att det som karaktäriserade effektivt teamarbete och framgång var framförallt psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet innebär att jag upplever att jag kan säga vad jag tycker, ställa frågor, komma med förslag och berätta om misstag utan att dömas eller bestraffas av gruppen. Att kunna vara sårbar helt enkelt. Att arbeta i ett sådant klimat öppnar upp för lärande, samarbete, kreativitet och utveckling. Effekter som man har sett har samband med psykologisk trygghet är bland annat:

·      Ökat engagemang

·      Ökad prestation

·      Mer utbyte av information

·      Ökad kreativitet

·      Fler lärande beteenden (som att ställa frågor, ifrågasätta)

·      Ökad arbetstillfredsställelse

Photo by Mimi Thian on Unsplash

Det finns många faktorer som visat sig viktiga för att skapa psykologisk trygghet i ett team. I en metaanalys från 2017 har man tittat närmare på flera av dessa begrepp och fann att bland andra är dessa faktorer viktiga:

·      En stöttande jobbkontext (tillit till och stöd från kollegor och organisationen)

·      Autonomi (att ha tillit till att fatta beslut)

·      Beroende inom gruppen

·      Tydliga roller och förväntningar

Även ledarskapet är viktigt för den psykologiska tryggheten. Som ledare behöver man föregå med gott exempel. Att ställa frågor, ge feedback och själv våga visa osäkerhet och vara öppen med att man själv gör misstag kan lägga grunden för en kultur där även medarbetare kan skapa ett öppet klimat som möjliggör för lärande, snarare än att hålla tillbaka för att man är rädd för att verka dum.

Photo by rawpixel on Unsplash

Psykologisk trygghet är framförallt viktigt i team där medlemmarna är beroende av varandra för att utföra sitt arbete. I grupper där det inte finns ett sådant beroende är psykologisk trygghet heller inte lika viktigt för resultaten då arbetet kan fortgå ändå. Det finns även studier som tyder på att medlemmar i team med hög psykologisk trygghet skapar starkare emotionella band till arbetsplatsen och är mer benägna att jobba kvar på samma arbete.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Att nå ut med information om hälsorisker

Text: Ingela Helmfrid, Biolog, Arbets- och miljömedicin, Linköping Ja, hur når vi egentligen ut med information om hälsorisker som finns i vår närmiljö? Den diskussionen hade vi på ett möte i torsdags med representanter från kommuner, länsstyrelser och andra forskare. Vi brukar träffas två gånger per år för informationsutbyte om frågor som berör hälsorisker kopplat […]

Heltäckningsmattor – en hälsorisk ?

Text: Bengt Ståhlbom, Arbets- och miljömedicin, Linköping. Nya heltäckningsmattor kanske också kan vara en hälsorisk. Kring detta behövs forskas mer. För några år sedan blev det väldigt populärt med ryamattor. Hur många har inte köpt en ryamatta till barnens rum? På senare år har också marknadsföringen av heltäckningsmattor ökat. Från att intresset har varit helt […]