Bra site för medicinsk yrkesvägledning

Nyligen lanserades två riktigt bra webbplatser som också är utmärkta exempel på förebyggande arbetsmiljöarbete.  Det handlar om webbplatserna www.jobbafrisk.se och www.jobbafrisknpf.se vars syfte är att hjälpa ungdomar till hälsosamma val av studier och yrken.

Trots att en persons studie- och yrkesval har väldigt stor betydelse för hur deras liv och hälsa kommer att se ut är det få ungdomar som får någon medicinsk studie- och yrkesvägledning. Det innebär att alltför många blir sjuka redan under sin utbildning eller tidigt i yrkeskarriären och därmed tvingas avbryta sin utbildning eller byta yrke. Men nu har två nya webbplatser mycket förtjänstfullt fyllt ut den luckan.

Är det vettigt att bli fordonsmekaniker om man har epilepsi? Den nya versionen av jobbafrisk.se funkar som en medicinsk studie- och yrkesvägledning. Foto: Pixabay. Syntolkning: En ung man med olja i ansiktet och på händerna ligger på rygg och skruvar på en bil.

Det handlar om den nya versionen av webbplatsen jobbafrisk.se och den helt nya jobbafrisknpf.se. I den förstnämnda finns information om olika yrken och hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk hela arbetslivet. Här är det möjligt att läsa om sitt hälsotillstånd för att kunna göra ett välinformerat val, men också möjligt att läsa om olika yrken och riskerna med dem.

”Vi har breddat målgruppen avsevärt. Tidigare låg fokus på allergier, astma och eksem. Nu har vi information även om diabetes, epilepsi, psykisk ohälsa, synnedsättning och sjukdomar i rörelseapparaten”, säger Marina Jonsson, projektledare och medicine doktor, Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, Stockholm.

Kan jag jobba i ett fryslager trots att jag haft astma sedan jag var liten? Kan en person med adhd bli lastbilschaufför? Går det att arbeta som sjuksköterska om man har atopiskt eksem? Det är några av flera frågor i webbplatsens fråga-svarfunktion.

Vad krävs rent medicinskt för att klara jobbet som lastbilschaufför? Foto: Privat.
Syntolkning: En ung kvinna med varselkläder lossar en kran från en lastbil.

Den helt nya siten jobbafrisk.npf riktar sig som namnet antyder till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Jag gissar att det är en mycket välkommen site med potential att bli både spridd och använd.  Siten förklarar problematiken kring olika NPF diagnoser både när det gäller studier och arbetsliv, ger konkreta råd både till ungdom och vägledare. Här finns också två personporträtt som tydligt klargör både utmaningar och möjligheter med högre studier och arbete för personer med NPF. Siten har högt läsvärde för alla med minsta intresse för NPF-diagnoser, en liten stunds läsning där tror jag ökar kunskapsnivån om NPF hos en majoritet av befolkningen.  

Kan jag läsa till läkare om jag har adhd? Foto: Pixabay
Syntolkning: En ung kvinna klädd i operationskläder och ett stetoskop runt halsen .

 www.jobbafrisknpf.se är ett projekt som CAMM i Stockholm gjort på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Bakom jobbafrisk.se står Hälsosamt Inträde I Arbetslivet, HINTA, som är ett nationellt nätverk bestående av landets samtliga Arbets- och miljömedicinska kliniker.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Åtgärder som skyddar mot partiklar från 3D-skrivare

När arbetsmiljön förbättras för arbetstagare som arbetar med avancerade 3D-skrivare minskar spridningen av det metalldamm som sprider sig i luften vid den typen av arbete. Det är mycket positivt och vår studie visar att fler företag inom metallindustrin behöver åtgärda arbetsmiljön för att säkerställa att ingen arbetstagare drabbas av sjukdom. Under flera år har vi […]

Kvinnor till sjöss måste ha skinn på näsan

Metoo-rörelsen inom sjöfarten chockade branschen. Under #lätta ankar samlade kvinnor som arbetar till sjöss sina vittnesmål om trakasserier, våld och en sexistisk jargong. Ett fartyg är en stängd värld. Där arbetar och lever man med sina arbetskamrater och är också beroende av varandra för säkerheten ombord. Vi är glada att presentera EVA NORDSTRÖM, Sjöfartsverket, projektledare […]