Undersökning av din miljö och hälsa!

Text:  Elisabeth Lindberg, specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Hur många störs av buller? Hur många grannar störs av vedeldning eller exponeras för passiv rökning? Behöver fler analysera sitt dricksvatten från egen brunn eller mäta radon i sin bostad? Vad är vi oroliga för och hur påverkar det våra beteenden? Igår fick jag förmån åka till Gotland och presentera Regionala miljöhälsorapporten 2017.

Gotland välkomnade oss med sol och värme, men trots idyllen på ytan visade rapporten på miljöfaktorer som besvärar gotlänningarna….

Rapporten baseras på nästan 7000 (6917) enkätsvar om hur människor i Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland upplever sin omgivning, hälsa och upplevda besvär av olika miljöfaktorer. Man har bland annat fått besvara frågor om buller, fuktskador i hemmet, hur man uppfattar utomhusluften, hur ofta man äter fisk som kan innehålla miljögifter, solvanor, resvanor och grönområden.

Läs hela rapporten här: ”Regional miljöhälsorapport 2017”

Miljöhälsorapporten lanseras av Arbets- och miljömedicin i olika län. Foto: SVT

Förhoppningen är att rapporten kommer att användas av kommuner, länsstyrelser och regionen som underlag inom samhällsplanering och för riktade kampanjer så att medborgarnas hälsa främjas.

Vi är glada att rapporten uppmärksammades på Östnytt. Läsa mer på SVTs hemsida ”Stor undersökning av Östgötars och gotlänningars miljö”

Du kan också ta del av inslaget på Östnytt den 31 maj,  se sista 3:30 minuterna. Inslag: ”Östnytt 31 maj miljöhälsorapport”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Minska arbetsskador vid personförflyttningar

Till min glädje så fick jag och två kollegor i slutet av förra året ett uppdrag av Arbetsmiljöverket att genomföra en kunskapssammanställning under 2018. Den kommer att handla om vilka insatser som kan minska skador och risksituationer för arbetstagare vid personförflyttningar. Det är ett viktigt uppdrag eftersom många medarbetare skadas varje år i samband med personförflyttningar. […]

Välkomna till vårmötet 25-27 april

Nu är det äntligen dags för det Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Linköping. Den 25-27 april samlas över 460 personer för att ta del av ett fullspäckat program. Konferensen handlar om frågor som rör arbetsmiljö, arbetsmedicin, kränkande särbehandling, ergonomi, fysisk aktivitet, återgång i arbete och miljömedicin och mycket mer. Vi vill hälsa er alla varmt välkomna […]