Handintensivt arbete – Krångla inte till det

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping

Krav på medicinska kontroller vid ”Handintensivt arbete” gäller sedan november 2021. Vad innebär det här egentligen – det ska vi nu reda ut.

I den senaste uppdateringen av AFS 2019:3 Medicinska kontroller ska arbetstagare erbjudas medicinsk kontroll om de jobbar med handintensivt arbete. Definitionen av handintensivt arbete är ”Ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterläge i kombination med kraft”.

Förenklat – rörelse i handleden när du samtidigt håller i något som kräver handkraft.

Bildtext: Människa håller i en hammare med kraft och slår på en spik. Foto: Pixabay

Handintensivt arbetet är den första ergonomiska exponeringen som blivit ett krav om medicinska kontroller enligt ”AFS 2019:3 Medicinska kontroller”. Det betyder att vid arbetsuppgifter med handintensivt arbete som inte går att eliminera så ska arbetstagaren erbjudas en medicinsk kontroll.

Handintensivt arbete kan förekomma i många olika branscher.  Här är några exempel på arbetsplatser där handintensivt arbete kan förekomma:

 • Monteringsindustri
 • Metallindustri
 • Tillverkningsindustri
 • Paketeringsindustri
 • Städbranschen
 • Frisörer
 • Postsortering
 • Tandvård

Bildtext: Frisör som klipper hår. Foto: Pixabay

När arbetsmiljöarbetet för handintensivt arbete planeras är det viktigt att tänka på följande:

 1. Att precis som vid alla andra ergonomiska risker i arbetslivet utgå och arbeta utifrån Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
 2. Förekommer det ”handintensivt arbete” ska inte medicinska kontroller erbjudas som första insats. Det första som ska ske är åtgärder utifrån riskbedömning för att eliminera eller minska risken för skadlig inverkan.
 3. Om det efter flera varv av riskbedömning och åtgärder fortsatt finns handintensivt arbete som kan vara skadligt för den anställde ska medicinska kontroller erbjudas (se figur 1).
Figur 1.

Det jag vill poängtera är att inte komplicera arbetet med handintensivt arbete. Arbeta strukturerat och systematiskt med belastningsergonomiska frågor. Tänk inte att handintensivt arbete är något nytt och svårt, för så krångligt är det inte.  Några tips på vägen:

 • Läs på om belastningsergonomiska risker inklusive handintensivt arbete
 • Samverka på arbetsplatsen – medarbetare, skyddsombud eller chef
 • Använd företagshälsovården
 • Våga bedöma arbetet som handintensivt arbete – för det finns

Lycka till med erat fortsatta arbetsmiljöarbete!

För att läsa mer föreslår jag följande:

Störd av vindkraftsbuller

Jag har nyss lyssnat på Mikael Ögren, forskare på Göteborgs universitet och Olof Öhlund, Uppsala kommun. De är talare på Arbets- och miljömedicins vårmöte i Uppsala. Mikael Ögren är expert på vindkraftsbuller och ger oss den senaste kunskapen i området. Olof Öhlund har också forskat inom området. Vindkraftsbuller sprids längre sträckor ju högre verken är. […]

Konsensus hindrar en bättre arbetsmiljö

Om man vill nå en förändring måste man göra förändring. Men varför förändrar vi så sällan trots att vi skulle tjäna på det? Inte ens när det gäller vår egen arbetsmiljö. Det var först när jag började arbeta här på Arbets- och miljömedicin i Linköping som jag på allvar började reflektera över arbetsmiljö. Här jobbar […]