Rapport om 3D-skrivning och hälsa

Vi har nyligen publicerat en slutrapport om olika typer av industriell 3D-skrivning och hälsa (länk finns i slutet av inlägget). Denna baseras på de undersökningar som vi utfört i olika arbetsmiljöer hos fyra företag som sysslar med 3D-skrivning, både i metall som tidigare beskrivits på denna blogg men även i andra material. Denna studie har finansierats av AFA försäkring.

Rapporten redovisar de arbetsmiljömätningar vi genomfört inklusive mätningar av damm samt dess metallinnehåll i miljöerna men även undersökning av partikelhalter i luften. Dammätningar var för det mesta godkända men partikelmätningarna visade på olika moment som ger upphov till höga nivåer. Därtill har vi data för exponeringsmarkörer så som blod- och urinmetaller för de anställda som ingått i studien. Här verkade urinmetaller bättre för att visa exponering hos de anställda.

Slutligen redovisar vi även en mängd olika så kallade effektmarkörer, dvs olika markörer i kroppen som kan vara viktiga för att förstå risker med exponeringen. Vi fann bland annat att det fanns en andel av arbetstagarna runt 3D-skrivningen som hade förhöjda nivåer av markörer för:

  • leverpåverkan
  • hjärt- och kärlsjukdom
  • njurpåverkan

I rapporten sammanfattas även viktiga faktorer att kontrollera om man vill minska exponeringen inklusive en del rekommendationer :

  • Ventilation
  • Personlig skyddsutrustning
  • Punktutsug
  • Efterföljande bearbetning av 3D-skrivna objekt

Så för den intresserade – gå in på vår hemsida och ladda hem rapporten i sin helhet.

Bilder från Pixabay.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Historiska utsläpp – cancerrisk?

För drygt en vecka sedan fick befolkningen i Glasriket ett glädjande besked. Via media gav jag besked om att det inte finns någon tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från glasbruksområden. Hög konsumtion av vissa lokala livsmedel var visserligen kopplat till förhöjd risk för vissa cancerformer, men sambandet speglar troligtvis att exponeringen var högre […]

Sätt ord på arbetsmiljön

På Arbets-och miljömedicin (AMM) innehåller vårt arbete flera olika delar. Utöver patientutredningar och forskning jobbar vi även med att sprida kunskap om arbetsmiljö och hur faktorer inom denna miljö kan påverka oss. Kunskapsspridningen ges utifrån olika inriktningar och kan komma i olika former. Nyligen var jag i Göteborg och tog del i hur AMM i […]